Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Možnosti štandardnej fortifikácie materského mlieka
Peter Krcho, Martina Skokanová, Lenka Szerdiová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Materské mlieko (MM) má v základných hodnotách určitú variabilitu. Analýza zloženia MM nám umožňuje porovnať základné hodnoty s hodnotami fortifikovaných vzoriek s cieľom individualizovanej fortifikácie MM. Cieľom štúdie bolo stanoviť a porovnať hodnoty koncentrácie tukov, bielkovín, cukrov, celkovej sušiny a energie v čistom MM s hodnotami nameranými po jeho fortifikácii štandardnými fortifikátmi (PreBeba FM85, Nutrilon Protein Supplement, Beba FM85 a Nutrilon HMF) s cieľom vytvorenia stručného návodu pre individuálnu fortifikáciu v závislosti od potrieb novorodenca.
Metódy: V skupine 25 matiek boli analyzované vzorky MM druhý a tretí týždeň po pôrode. Následne boli vzorky MM fortifikované štandardnými práškovými fortifikátmi od rôznych výrobcov a znova analyzované pomocou bedside analyzátora MIRIS.
Výsledky: Štandardná forma fortifikácie pomocou práškových fortifikátov PreBeba FM85, Beba FM85 a Nutrilon HMF umožňuje zvýšiť hodnotu tukov, bielkovín a cukrov so zvýšením celkovej sušiny a energie. Fortifikácia pomocou Nutrilon Protein Supplement zvyšuje predovšetkým hladinu bielkovín. Nový fortifikát Beba FM 85 dostatočne zvyšuje hladinu bielkovín a tukov s minimálnym zvýšením hladiny cukrov pri rovnakej energetickej hodnote.
Záver: Najlepšou voľbou stravy u novorodencov v prvých dňoch života je MM vlastnej matky. Fortifikáciou, obohacovaním štandardnými fortifikátmi môžeme individualizovať príjem tukov, bielkovín a energie podľa aktuálnych potrieb novorodenca na dosiahnutie optimálneho rastu a vývinu.

Methods of standard breast milk fortification
Objectives: The breast milk has a wide variability in the content of the main nutritive components. Analysis of the breast milk is giving us the possibility to compare the main components and manage the individualized demand on fortification. The goal of the study was to compare the concentration of lipids, proteins, carbohydrates, total solid and energy in pure breast milk with fortified breast milk with four different fortifiers (PreBeba FM85, Nutrilon Protein Supplement, Beba FM85 and Nutrilon HMF).
Methods: The aim was to create guide for the individualised fortification of the breast milk. Analysis of the breast milk was done in the group of 25 mothers second and third week after the sk_delivery. For analysis was used bedside milk analyser MIRIS. Standard fortification with PreBeba FM85, Nutrilon Protein Supplement, Beba FM85 and Nutrilon HMF of breat milk increases the concentration of lipids, proteins and carbohydrates on different levels.
Results: Fortification with the Nutrilon Protein Supplement increased mainly the concentration of the proteins. Fortification with the new version of Beba FM85 increased the concentration of lipids, proteins with minimal increase of the carbohydrates, in the same energy levels.
Conclusion: The own breast milk is the best for the initiation and continual feeding of newborns. With the standard fortification we are able to increase the intake of lipids, proteins and energy exactly to the newborn’s necessity for the better growth and development.
Keywords: breast milk, human milk fortifier, neonate
materské mlieko fortifikácia novorodenec
Pediatria (Bratisl.) 2018; 13 (1): 5-10
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by