Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Možnosti trvalej kardiostimulácie v prevencii fibrilácie predsiení
Vladimír Ťažký
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Liečba fibrilácie predsiení a najmä jej komplikácií sa stáva významným medicínskym problémom. K dominujúcej farmakologickej liečbe v posledných rokoch pribudla veľmi perspektívna liečba katetrizačnými ablačnými technikami. Značná časť pacientov s implantovaným kardiostimulátorom má aj paroxyzmálnu fibriláciu predsiení. Pre túto časť pacientov s fibriláciou predsiení je k dispozícii preventívna stimulácia, ktorá je súčasťou sofistikovaných kardiostimulátorov DDDRP. Individuálnym programovaním preventívnych algoritmov v časti pacientov možno dosiahnuť elimináciu alebo výraznú redukciu počtu a trvania paroxyzmov fibrilácie predsiení. Preventívne stimulačné algoritmy unikátnym preventívnym vplyvom zabraňujú vývoj tak elektrickej, ako i mechanickej remodelácie bez nutnosti ďalšej medikamentóznej antiarytmickej liečby. Takáto sofistikovaná kardiostimulácia umožňuje súčasne i exaktný trvalý monitoring všetkých typov arytmií.
fibrilácia predsiení trvalá kardiostimulácia preventívny stimulačný algoritmus
Interná med. 2010; 10 (3): 125-131
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by