Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Možnosti využitia konfokálnej endomikroskopie v pediatrii
Zuzana Havlíčeková1, Peter Bánovčin ml.2, Renata Szépeová1, Michal Demeter2, Peter Bánovčin1
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2012
Konfokálna endomikroskopia je pokročilá zobrazovacia technika s vysokou rozlišovacou schopnosťou, kombinujúca konvenčnú svetelnú endoskopiu s konfokálnou mikroskopiou. Kombinácia metód napomáha spresniť a urýchliť diagnostiku, umožňuje znížiť počet odobratých bioptických vzoriek a zrealizovať „in vivo“ vizualizáciu sliznice gastrointestinálneho traktu u pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť bioptizáciu.
konfokálna endomikroskopia gastrointestinálny trakt fluoresceín
Pediatria (Bratisl.) 2012; 7 (6): 263-266
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by