Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Laparoskopia
Možnosti využitia laparoskopie v urológii – skúsenosti so 150 laparoskopickými operáciami
Ján Ľupták, Ján Švihra, Kamil Javorka, Michael Vraný, Boris Eliáš, Igor Sopilko, Ján Kliment jr.
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2005
Úvod: Štandardnou liečbou mnohých urologických ochorení sa v posledných desiatich rokoch stala laparoskopia. Urobili sme retrospektívnu analýzu 4,5-ročných skúseností s laparoskopickými operáciami. Klinický súbor a metodika: V čase od októbra 2000 do júla 2005 sme urobili 149 laparoskopických operácií. Celkove sme urobili 90 (58,8 %) varikokélektómií, 31 (20,3 %) adrenalektómií (v 2 prípadoch obojstrannú), 12 (7,8 %) nefrektómií, 8 (5,2 %) resekcií obličkových cýst, 6 (3,9 %) laparoskopických operácií pre kryptorchizmus, 3 (2.0 %) nefropexie, a parciálnu nefrektómiu karcinómu obličky, adjuvantnú retroperitoneálnu lymfadenektómiu a pyeloplastiku dystopickej obličky zhodne u 1 (0,7 %) pacienta. Výsledky: Operačný čas sme skrátili o jednu tretinu a čas hospitalizácie o polovicu. Transfúziu krvi sme podali dvom (1,4 %) pacientom. Jedného pacienta (3,4 %) z 29 po laparoskopickej adrenalektómii, s krvácaním z iatrogénne poranenej vena cava inferior sme museli operovať klasickým chirurgickým spôsobom. Druhého pacienta, ktorý krvácal z lôžka po adrenalektómii, sme ošetrili laparoskopickým prístupom. Jeden pacient (12,5 %) z 8 po resekcii obličkovej cysty mal fistulu a u 3 (3,3 %) pretrvávala varikokéla po podviazaní spermatických ciev. Záver: Laparoskopia je bezpečná a efektívna chirurgická liečba, ktorá je v súčasnosti prvou metódou voľby pri mnohých urologických ochoreniach. Laparoskopia má nízku morbiditu, vyžaduje malé dávky analgetík a krátky čas hospitalizácie.
laparoskopická varikokélektómia laparoskopická adrenalektómia laparoskopická nefrektómia laparoskopická resekcia cysty obličky
Klin. urol. 2005; 1 (1): 34-39
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by