Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Možný katastrofický antifosfolipidový syndróm – kazuistika
Marián Vagovič, Vojtech Stanislavský
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2009
Prezentujeme prípad 51-ročného pacienta, ktorého pre bolesti svalov postupne hospitalizovali na 3 pracoviskách, realizovala sa celá škála vyšetrení, ktoré však nepriniesli jednoznačný diagnostický záver. U pacienta sa postupne rozvinulo multiorgánové zlyhanie, na základe ktorého pacient exitoval za príznakov sepsy. Patologickoanatomická pitva ako základné ochorenie suponovala primárny katastrofický antifosfolipidový syndróm (CAPS). Na základe rozboru tohto prípadu od počiatku klinických príznakov dokumentujeme nutnosť myslieť i na toto zriedkavé ochorenie v rámci diagnostických úvah, pretože u pacienta bola opakovane vyšetrená celá plejáda autoprotilátok, avšak antifosfolipidové protilátky vyšetrené neboli. Aj keď má samotné ochorenie až 50 % mortalitu, môže včasná správna diagnóza a agresívna terapia znížiť mortalitu až na 20 - 30 %.
Katastrofický antifosfolipidový syndróm
Interná med. 2009; 9 (7-8): 356-357
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by