Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Multidetektorová špirálová kompjuterová tomografická koronarografia a jej prínos v neinvazívnej kardiologickej diagnostike
Miroslav Martinkovič, Peter Prečinský
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2005
Najnovším pokrokom v oblasti zobrazenia srdca je neinvazívna elektrokardiograficky synchronizovaná angiografia multidetektorovou špirálovou kompjuterovou tomografiou (MSCT). Z možností MSCT v neinvazívnej kardiológii využívame 2 základné klinické aplikácie: stanovenie kalciového skóre a kontrastnú angiografiu epikardiálnych koronárnych ciev. MSCT koronarografia má potenciál vylúčiť alebo potvrdiť koronárne postihnutie. Otvára možnosť nielen vizualizovať stenózy, ale aj diferencovať morfológiu plaku a stanoviť jeho charakter, rozsah a závažnosť. Je významným pokrokom v kardiologickej diagnostike a prínosom pre ďalší manažment pacientov. Ako alternatívna metóda selektívnej koronarografie (SKG ) má aj výrazný medicínsky a ekonomický dopad, spočívajúci v znížení počtu „zbytočne realizovaných“ negatívnych SKG, a tým uvoľnením kapacity pre reálne potrebné výkony, ale aj v možnosti realizácie angioplastiky na jedno sedenie pri už vytvorenej predstave o stave koronárnej cirkulácie pomocou MSCT nálezu. Pri súčasnom počte, limitáciách a kapacite katetrizačných pracovísk na Slovensku, je táto potreba viac ako aktuálna.
MSCT kalciové skóre koronárne cievy selektívna koronarografia
Interná med. 2005; 5(2): 95-99
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by