Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Multidisciplinárna spolupráca pri prevencii osteonekrózy čeľustných kostí u pacientov liečených bisfosfonátmi
Eva Kovaľová1, Ivan Minčík2, Alica Kovaľová3, Pit J. Voss3, Mária Minčíková4, Monika Daňová5
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Cieľ práce: Autori vo svojej práci podávajú návrh preventívnych opatrení vzniku osteonekrózy čeľustných kostí u pacientov liečených bisfosfonátmi na základe vzájomnej medziodborovej spolupráce špecialistov. Záver: Pred začatím liečby kostných metastáz bisfosfonátmi je vždy nutné odborné stomatologické vyšetrenie a ošetrenie zubných afekcií ako prevencia vzniku osteonekrózy čeľustných kostí. Dodržiavanie preventívnych opatrení umožňuje znížiť riziko vzniku a eliminovať výskyt osteonekrózy čeľuste u pacientov, ktorí musia užívať bisfosfonáty.
bisfosfonáty osteonekróza čeľustných kostí
Klin. urol. 2010; 6 (3): 144-146
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by