Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Myelodysplastický syndróm
Elena Tóthová, Adriana Kafková
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2006
Myelodysplastický syndróm (MDS) je klonálna porucha hematopoetickej kmeňovej bunky charakterizovaná inefektívnou a dysplastickou hematopoézou. Autori v práci uvádzajú prehľad patofyziológie variabilných morfologických čŕt, chromozómových abnormalít, ako aj klinickej manifestácie MDS. Okrem stanovenia presnej diagnózy MDS zdôrazňujú v práci aj význam medzinárodného prognostického skórovacieho systému, ktorý rozdeľuje chorých na základe percenta blastov v kostnej dreni, počtu cytopénií a prítomnosti a charakteru cytogenetických zmien do 4 skupín s odlišnou pravdepodobnosťou dĺžky prežívania, ako aj predpovede transformácie do akútnej leukémie. V poslednej časti autori uvádzajú prehľad súčasných terapeutických možností a použitie nových liekov ovplyvňujúcich apoptózu a diferenciáciu krvotvorných buniek.
myelodysplastický syndróm dysplastická hemopoéza cytopénia liečba prognóza
Interná med. 2006; 6 (4): 217-219
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by