Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Myelodysplastický syndróm
Juraj Chudej, Matej Hrnčár, Juraj Sokol, Stanislava Fliegová, Eva Mikušková, Tomáš Guman, Ján Staško, Peter Kubisz
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2017
Myelodysplastický syndróm (MDS) zahŕňa heterogénnu skupinu klonálnych ochorení hemopoetickej kmeňovej bunky, ktoré sa prejavujú cytopéniou, krvácaním, zvýšeným rizikom rozvoja infekčných komplikácií a potenciálne aj vyšším rizikom rozvoja akútnej leukémie. Patogenéza je viacstupňovým procesom, v ktorom hlavnú úlohu hrajú cytogenetické zmeny a/alebo génové mutácie. Diagnóza MDS je založená na vyšetrení periférnej krvi (PK) a kostnej drene (KD). Prognóza ochorenia je z väčšej časti určovaná percentom blastov v kostnej dreni, počtom a rozsahom cytopénií a prítomnosťou diagnostikovaných cytogenetických abnormalit. Pochopenie patofyziológie ochorenia viedlo k pokroku liečebných postupov. Tento článok sumarizuje súčasný prístup v diagnostike a liečbe MDS.
látky stimulujúce erytropoézu epigenetika hypometylačná liečba a myelodysplastický syndróm
Interná med. 2017; 17 (5): 199-206
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by