Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Myelolipóm nadobličky – opis prípadu a poznatky o histogenéze a bioptickej diagnostike ochorenia
Vladimír Bartoš1, Roman Mráz2, Oľga Zacharová1, Juraj Mikuláš2
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2012
Myelolipóm je zriedkavý benígny nádor histologicky pozostávajúci zo zrelého tukového tkaniva a hemopoetických buniek. Najčastejšie vzniká v nadobličke, omnoho zriedkavejšie aj v niektorých extraadrenálnych lokalitách. Prevažná väčšina myelolipómov je asymptomatická a diagnostikuje sa náhodne počas zobrazovacích vyšetrení brušnej dutiny pre iné príčiny, preto sa zaraďuje do kategórie tzv. incidentalómov. Autori v práci opisujú prípad 54-ročného muža, ktorému bol diagnostikovaný a následne operačne odstránený myelolipóm pravej nadobličky väčších rozmerov. V príspevku prezentujú základné poznatky o tomto nádore, ktorého vznik pravdepodobne súvisí s vývojovou poruchou histogenézy tkanív.
myelolipóm incidentalóm nádory nadobličiek
Klin. urol. 2012; 8 (2-3): 98-100
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by