Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Myokarditídy
Martina Kováčová, Peter Solík, Eva Goncalvesová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2017
Myokarditída je akútny alebo chronický zápalový proces myokardu vyvolaný infekčnými alebo neinfekčnými faktormi. Najčastejšou príčinou myokarditíd sú vírusy. Spektrum symptómov je široké, od úplne asymptomatického až po obraz akútneho infarktu myokardu, kardiogénny šok, komorové arytmie či progredujúce srdcové zlyhávanie. Ako prvý krok u klinicky stabilizovaných pacientov s podozrením na myokarditídu sa odporúča vykonať vyšetrenie gagnetickou rezonanciou. Naopak, u pacientov s hemodynamickou nestabilitou by mala byť endomyokardiálna biopsia vykonaná bezodkladne, ešte pred MR vyšetrením. Až v polovici prípadov myokarditídy nastáva spontánne vyhojenie v priebehu 2-4 týždňov. Na druhej strane asi v 25 % prípadov dochádza k rozvoju dysfunkcie myokardu a zvyšných 25 % môže prebiehať pod obrazom akútneho, závažného srdcového zlyhávania.
myokarditída endomyokardiálna biopsia srdcové zlyhávanie
Interná med. 2017; 17 (5): 193-197
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by