Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Myozitída s inkluzívnymi telieskami – patogenéza, klinický obraz, diagnostické kritéria a liečba
Peter Špalek
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Myozitída s inkluzívnymi telieskami je najčastejšie, ale poddiagnostikované získané svalové ochorenie so vznikom po 50. roku života. Poznanie klinického fenotypu, elektromyografických a histologických kritérií je predpokladom úspešnej diagnostiky a odlíšenia myozitídy s inkluzívnymi telieskami od polymyozitídy a ďalších neuromuskulárnych ochorení. Vo väčšine prípadov sa ochorenie prejavuje slabosťou a atrofiou kvadricepsov stehna, slabosťou a atrofiou svalov predlaktia, najmä musculus flexor digitorum profondus a musculus flexor policis longus. Etiológia a patogenéza sporadickej myozitídy s inkluzívnymi telieskami je málo objasnená. V patomechanizmoch ochorenia sa uplatňujú genetické faktory, vekom podmienené zmeny vo svalových vláknach, faktory vonkajšieho prostredia a zápalové (autoimunitné) procesy. Na rozdiel od polymyozitídy a dermatomyozitídy, myozitída s inkluzívnymi telieskami spôsobuje pomaly progredujúcu svalovú slabosť, svalové atrofie a nereaguje na imunosupresívnu liečbu, ani na iné formy imunoterapie. V článku je uvedený prehľad o histopatológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe sporadickej formy myozitídy s inkluzívnymi telieskami.
myozitída s inkluzívnymi telieskami patogenéza klinický obraz diagnostické kritériá liečba
Neurológia 2008; 3 (2): 75-81
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by