Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nadobličky a glukózový metabolizmus
Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2020
Hormóny kôry, ale aj drene nadobličiek ovplyvňujú metabolizmus glukózy, a preto jeho poruchy sa vyskytujú pri takmer všetkých adrenálnych endokrinopatiách. Hyperfunkčné syndrómy sú spojené so zvýšeným rizikom poruchy glukózovej tolerancie (PGT) a diabetu 2. typu (DM 2), zatiaľ čo hypokorticizmus je spojený s hypoglykémiou. V rámci polyglandulárneho autoimunitného syndrómu je však aj známa asociácia hypokorticizmu s diabetom 1. typu. Najvyššia prevalencia PGT a DM 2 je opisovaná pri Cushingovom syndróme, t. j. 14 – 64 % pacientov má PGT, 13 – 47 % pacientov má DM 2. Riziko DM 2 je výrazne vyššie aj pri primárnom hyperaldosteronizme (21,6 %) a podieľa sa na ňom okrem excesu aldosterónu subklinická nadprodukcia kortizolu u časti pacientov. Asi 15 – 35 % pacientov s feochromocytómom má PGT alebo DM, pričom za hlavné riziká pre vývoj DM sa považuje vek a trvanie choroby. Po úspešnej liečbe adrenálnych endokrinopatií dochádza k významnému zlepšeniu DM a u viac než polovice pacientov k jeho úplnej regresii.

Adrenal glands and glucose metabolism
Hormones of the adrenal cortex and adrenal medulla may influence glucose metabolism, therefore disturbances of glucose metabolism occur in almost all adrenal endocrinopathies. Hyperfunctional adrenal syndromes are associated with impaired glucose tolerance (IGT) or type 2 diabetes mellitus (T2DM), whereas hypocorticism is frequently presented with hypoglycemia. Moreover primary hypocorticism is also associated with type 1 diabetes mellitus in autoimmune polyglandular syndrome type 2. The highest prevalence of IGT or T2DM is reported in patients with Cushing syndrome (14-64% IGT, 13-47% T2DM). The prevalence of T2DM is also higher in patients with primary aldosteronism (21,6%). Studies deomnstrated that not only aldosterone excess but also subclinical cortisol production may particiapate on the higher risk of T2DM in these patients. Pheochromocytoma is associated with the higher frequency of IGT or DM as well. Age and duration of catecholamine overproduction are independent predictors of the risk for DM. Several studies deomnstrated a significant improvement or resolution of DM after successful resection of adrenal tumor.
Keywords: Cushing syndrome, primary aldosteronism, pheochromocytoma, hypocorticism, diabetes mellitus,
impaired glucose tolerance
Cushingov syndróm primárny hyperaldosteronizmus feochromocytóm hypokorticizmus diabetes mellitu porucha tolerancie glukózy
Interná med. 2020; 20 (5): 205-207
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by