Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Nádorové ochorenie a trombóza
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Andrej Rosík, Ján Staško, Peter Kubisz
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2015
Pacienti s nádorovým ochorením majú približne 4-násobne vyššie riziko rozvoja venózneho tromboembolizmu (VTE) v
porovnaní s bežnou populáciou, čo sa odráža aj vo vyššej mortalite a morbidite. S rozvojom nádorového ochorenia sa
súčasne prehlbuje aj koagulopatia. Patogenéza alterácie hemostázy je multifaktoriálna, avšak nádorové tkanivo hrá
pri aktivácii hemostatického systému dôležitú úlohu. Je zaujímavé, že riziko VTE sa líši od typu a štádia rakoviny. Navyše
pacienti s metastázami majú vyššie riziko rozvoja VTE ako pacienti s lokalizovaným nádorovým ochorením. Prevencia
a liečba VTE u pacientov s rakovinou je náročná. Tento článok sumarizuje súčasné vedomosti o VTE a nádorovom
ochorení.
hemostáza venózny tromboembolizmus antikoagulačná profylaxia malignita
Interná med. 2015; 15 (11): 491-494
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by