Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nádory kostí a sekundárne malignity
Emília Kaiserová, Viliam Žilinek, Ján Čáp, Oľga Mažáriová, Judita Puškáčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Úvod: Sekundárne malignity sú závažný neskorý následok liečby primárnej malignity v detstve. Vyskytujú sa aj ako sekundárne nádory kostí, zvyčajne osteosarkómy. Najčastejšie vznikajú v mieste predošlej rádioterapie, ale najmä pri retinoblastóme sú aj mimo radiačného poľa. Po primárnych nádoroch kostí sa pozorujú sekundárne solídne nádory po rádioterapii a systémové malignity po chemoterapii. Cieľ: Vyhodnotenie výskytu a výsledkov liečby sekundárnych malignít u pacientov s nádormi kostí. Upozornenie na včasnú diagnostiku sekundárnych malignít. Metódy: Retrospektívna analýza súboru 40 pacientov s Ewingovým sarkómom a 52 s osteosarkómom, liečených v rokoch 1992 - 2005. Výsledky: V súbore bol jeden sekundárny Ewingov sarkóm po liečbe karcinómu chorioidového plexu (pacientka zomrela) a dva sekundárne osteosarkómy po liečbe retinoblastómu. Pacienti žijú v prvej a druhej kompletnej remisii 2 a 8 rokov po liečbe podľa protokolu pre osteosarkómy (IOR 2, COSS 96). Po liečbe osteosarkómu vznikli dve sekundárne akútne myeloidné leukémie. Pacienti zle tolerovali protileukemickú liečbu a zomreli 5 mesiacov po diagnóze AML. Záver: Nepriaznivá prognóza sekundárnych solídnych nádorov sa zlepšila včasnou diagnózou a novšími intenzívnejšími liečebnými postupmi, podobnými liečbe primárnych malignít. Prognóza sekundárnych leukémií je horšia ako pri primárnych leukémiách.
sekundárne malignity u detí sarkómy kostí retinoblastóm
Pediatria (Bratisl.) 2007; 2 (5): 243 - 249
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by