Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
NAFLD a metabolický syndróm
Mária Szántová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Článok je spomienkou na odkaz Niederlandovej školy a štúdium metabolizmu pečene s jeho najbližšími spolupracovníkmi.
Vracia sa k zisteniam, ktoré vo svojej dobe predbehli čas. Brixová už v r. 1978 opísala riziko fibrózy pri steatóze
pečene, dokumentovala frekvenciu výskytu (¹⁄3 pacientov s ochorením pečene), jej závažnosť i dynamickosť procesu.
Nadväzujúc na históriu pokračuje súčasnou definíciou MS, NAFLD a NASH, epidemiologickými aspektmi a patogenézou
MS. Tukové tkanivo a črevo sú označené za spúšťače, pečeň a endotel za udržiavače systémovej zápalovej reakcie.
Túto spúšťajú adipokíny tukového tkaniva pri poruche funkcie toll-like receptorov v čreve. Subcelulárna úroveň MS sa
odvíja od stresu endoplazmatického retikula, ktoré produkuje odlišné spektrum bielkovín a pokračuje lipotoxicitou mitochondrií
a mitochondriálnou dysfunkciou. Vysvetľuje riziká syntetickej fruktózy pri vzniku MS v porovnaní s glukózou.
Pluripotentná manifestácia MS sa dotýka každého orgánu. Spúšťačmi MS sú hladné neuróny, hladné hepatocyty, resp.
pri nehodnotnej strave bohatej na syntetickú fruktózu hladné celé telo.
nealkoholová steatóza nealkoholová steatohepatitída metabolický syndróm fruktóza
Interná med.; 15 (3): 358-362
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by