Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Náhla cievna mozgová príhoda ako interdisciplinárny problém artériová hypertenzia a cievna mozgová príhoda
Peter Jonáš, Jana Klimčíková, Denisa Čelovská, Katarína Straková, Kristián Bucsay
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2006
Artériová hypertenzia (AH) zvyšuje riziko cievnych mozgových príhod (CMP) 4-násobne a teda patrí k hlavným rizikovým faktorom tohto prognosticky závažného ochorenia. Výsledky randomizovaných klinických štúdií potvrdili, že dôsledná liečba AH spolu s ovplyvnením ostatných rizikových faktorov môže znížiť výskyt CMP až o 40 %. V sekundárnej prevencii po CMP komplexným prístupom znížime nielen riziko recidívy CMP, ale i ďalších kardiovaskulárnych ochorení. Snaha všetkých zainteresovaných (internista, neurológ, rádiodiagnostik, neurochirurg, geriater, fyzioterapeut a i.) k interdisciplinárnemu prístupu v liečbe a následnej starostlivosti môže podstatne znížiť primárny výskyt CMP a ich recidív.
artériová hypertenzia cievna mozgová príhoda primárna prevencia sekundárna prevencia
Interná med. 2006; 6 (10): 536-541
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by