Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Najčastejšie komplikácie ochorení v geriatrii – 1. časť
Jana Hoozová, Štefan Krajčík
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2014
Sklon ku komplikáciám je typickou črtou ochorení starších pacientov. Príčinou je multimorbidita a znížená funkčná rezerva staršieho organizmu, ktorý je zmenený involúciou. Komplikácie v geriatrii delíme na kauzálne a nešpecifické. Pri kauzálnych komplikáciách väčšinou akútne ochorenie dekompenzuje chronické, dovtedy stabilizované ochorenia. Nešpecifické komplikácie sú tzv. geriatrické syndrómy, ktoré charakterizuje multikauzálna etiológia, chronický priebeh, funkčný postih a nemožnosť jednoduchej kauzálnej liečby. Medicínska komplikácia môže byť v geriatrii aj sociálnou komplikáciou a sociálny status ovplyvňuje zdravotný stav a dostupnosť zdravotnej starostlivosti starších. V článku sú podrobnejšie spomenuté klinicky najdôležitejšie komplikácie ochorení v geriatrii.
starší pacient multikauzalita zhoršenie funkcie kauzálne a nešpecifické komplikácie v geriatrii
Interná med. 2014; 14 (6): 246-251
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by