Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Najčastejšie naliehavé stavy v onkológii
Patrik Palacka
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2014
Prehľadový článok je venovaný najčastejším akútnym stavom v onkologickej praxi, s ktorými sa môžu stretnúť aj ambulantní internisti a všeobecní lekári. Zaraďujeme k nim predovšetkým febrilnú neutropéniu, malígnu hyperkalciémiu, syndrómy lýzy tumoru, intrakraniálnej hypertenzie, kompresie miechy a syndróm hornej dutej žily.
akútny stav onkológia febrilná neutropénia malígna hyperkalciémia intrakraniálna hypertenzia
Interná med. 2014; 14 (2): 56-59
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by