Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Najčastejšie nekonjugované hyperbilirubinémie v prvých týždňoch života
Katarína Maťašová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Autor podáva aktuálny súhrn etiopatogenetických poznatkov o fyziologickej hyperbilirubinémii zdravých novorodencov ako i o iktere z materského mlieka, ktoré sú najčastejšími príčinami nekonjugovaných hyperbilirubinémií v prvých týždňoch života dieťaťa. Konštatujú, že zvýšená koncentrácia nekonjugovaného bilirubínu nepresahujúca v priebehu prvých 2 týždňov života 205 µmol/l u náhradne živených resp. 250 µmol/l u dojčených detí, nie je dôvodom na podrobné vyšetrenie v prípade, že sú splnené aj niektoré ďalšie podmienky. Zároveň odporúčajú diagnostický a terapeutický postup v situácii, keď lekár vysloví podozrenie na ikterus z materského mlieka.
fyziologický ikterus nekonjugovaná hyperbilirubinémia dojčenie
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (3): 140 - 142
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by