Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Národný cerebrovaskulárny program. i. primárna prevencia i. časť
Miroslav Brozman
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
1. Úvod do problematiky Cievne choroby mozgu (CCHM), (syn. cerebrovaskulárne ochorenia, CVO), sa zaraďujú medzi choroby obehovej sústavy. Choroby obehovej sústavy sú najčastejšou príčinou hospitalizácií dospelej populácie a majú najvyššiu úmrtnosť zo všetkých ochorení. Kým celková úmrtnosť našej populácie je približne 10 na 100 000 obyvateľov, u chorôb obehovej sústavy je úmrtnosť 500 - 700/100 000 obyvateľov ročne. To znamená, že približne 30 000 ľudí na Slovensku zomiera na choroby obehovej sústavy ročne. Je to viac, ako úmrtnosť na nádory alebo zranenia a otravy. Priemerná úmrtnosť na náhle cievne mozgové príhody (NCMP) sa na Slovensku pohybuje okolo 100/100 000 obyvateľov (graf 1). NCMP sú dlhodobo 3. najčastejšou príčinou smrti v USA a 2. najčastejšou príčinou smrti vo väčšine rozvojových aj vyspelých krajín sveta. Napriek miernemu poklesu mortality patrí Slovensko naďalej medzi krajiny s trvale vysokou mortalitou (graf 2), a pravdepodobne aj incidenciou CVO (1,2). Incidenciu CVO ťažko určiť. Vieme, že incidencia mozgových iktov stúpa s vekom, ale neustále sa zvyšuje aj výskyt v nižších vekových skupinách pred 45. rokom. Na Slovensku môžeme odhadovať incidenciu CVO medzi 300 - 600/100 000 obyv./rok. Informácie o epidemiologickej situácii Slovenska vo výskyte rizikových faktorov, incidencie a prevalencie kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení sa postupne zlepšujú.
Neurológia 2007; 2 (1): 21 - 25
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by