Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Naše postupy pri liečbe diabetu mellitu počas tehotenstva a gestačného diabetu mellitu
S. Dókušová, K. Dókuš, E. Martinka
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Článok prináša prehľad klasifikácie, epidemiológie a algoritmu diagnostiky a liečby diabetu mellitu u tehotných žien. Ide o sumarizáciu našich postupov a opatrení diabetologickej starostlivosti o tehotné diabetičky s preexistujúcim aj gestačným diabetom mellitom, počínajúc od predkoncepčného obdobia, pričom detailnejšie sú v ňom uvedené zásady diétnych a režimových opatrení, ale najmä pravidlá inzulínovej liečby v tehotnosti, počas pôrodu a v období laktácie.
 
Guidelines for the treatment of diabetes mellitus during pregnancy and gestational diabetes mellitus
The article provides an overview of the classification, epidemiology and algorithm for the diagnosis and treatment of diabetes mellitus in pregnant women. It is a summary of proposals of measures in diabetological care of pregnant women with preexisting and gestational diabetes mellitus, starting from the preconception period, with details of the principles of dietary and regimen measures, but especially the rules for insulin treatment during pregnancy, labour and lactation.
Keywords: diabetes mellitus, gestational diabetes mellitus, pregnancy, insulin therapy, diet, lifestyle
diabetes mellitus gestačný diabetes mellitus tehotenstvo inzulínová liečba diéta životný režim
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 33 – 38
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by