Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Nátriuretické peptidy a srdcové zlyhávanie
Ján Murín
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2016
Nátriuretické peptidy sú biomarkermi srdcového zlyhávania v sére, využívané v diagnostike, pri prognostifikácii chorého,
pri plánovaní liečby a dnes aj využívané v liečbe ochorenia. V článku sa hovorí o tom, čo nátriuretické peptidy sú,
kde sa syntetizujú a vylučujú a hlavne kde ich využívame. Začalo sa to diagnostikou srdcového zlyhávania, keďže výsledok
stanovenia ich koncentrácie v sére vie byť k dispozícii relatívne veľmi rýchlo, a teda poslúži lekárovi takmer hneď.
Pokračovalo to v možnosti stanoviť prognózu chorého, a to podľa výšky hladiny nátriuretických peptidov v sére, hlavne
pri prepustení chorého po akútnej kardiálnej dekompenzácii z nemocnice. Dynamiku zmien sérových hladín týchto
peptidov využívame aj pri plánovaní intenzity liečby chorého. Máme dnes aj tzv. high sensitivity assaye na stanovenie
BNP či NT-proBNP v sére, čo zlepšuje senzitivitu stanovenia. Prichádza aj nové liečivo, blokujúce v organizme degradáciu
nátriuretických peptidov, a tento efekt pridá významný benefit k efektu dnes užívaných blokátorov renínovo-angiotenzínovo-
aldosterónového systému. Nové liečivo má efekt kombinácie sartanu a blokátora neprilyzínu, ktorý inak
degraduje nátriuretické peptidy. Očakávame, že zlepší prognózu chorých so systolickým srdcovým zlyhávaním. BNP sa
nehodí na sledovanie efektu liečby, ale NTproBNP áno.
nátriuretické peptidy diagnostika srdcového zlyhávania liečba srdcového zlyhávania prognostifikácia srdcového zlyhávania
Interná med. 2016; 16 (5): 199-202
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by