Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nealkoholová steatohepatitída a inzulínová rezistencia
Emil Fraenkel, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2006
Nealkoholová steatohepatitída (NASH) sa v posledných rokoch radí medzi najčastejšie ochorenia pečene. Hoci sa na stúpajúcom počte novodiagnostikovaných pacientov s NASH spolupodieľa aj vyššia úspešnosť skríningu a exaktnejšia diagnostika, nespochybniteľnou príčinou je aj vyššia prevalencia obezity v populácii. Častá asociácia steatózy a NASH s obezitou, DM II. typu a poruchou metabolizmu lipidov viedla k predpokladu, že periférna inzulínová rezistencia by sa mohla spolupodieľať na patogenéze procesu. Inzulínová rezistencia predstavuje podľa doterajších poznatkov najlepšie reprodukovateľný predispozičný faktor NASH a naopak - nealkoholovú steatohepatitídu považujú niektorí za jeden z hlavných prejavov. Vzťah medzi patogenézou jednotlivých faktorov inzulínovej rezistencie a patomechanizmom vedúcim k rozvoju NASH ešte nie je objasnený. Mohla by tomu napomôcť lokalizácia miesta pôsobenia faktorov vedúcich k hepatálnej inzulínovej rezistencii, ako aj identifikácia vzťahu medzi ňou a inzulínovou rezistenciou iných periférnych tkanív. Hlavným cieľom je efektívne terapeutické ovplyvnenie tohto procesu a v súčasnosti sa za najslubnejšiu možnosť považuje liečba metformínom.
nealkoholová steatohepatitída inzulínová rezistencia metformín
Interná med. 2006; 6 (11): 606-611
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by