Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Necirhotická portálna hypertenzia – aktuálny konsenzus
Mária Szántová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2007
Zhrnutie súčasného európskeho a svetového konsenzu o definícii, epidemiológii, etiológii, diagnostike a liečbe necirhotickej portálnej hypertenzie (extrahepatálnej obštrukcie portálnej vény a Buddovho-Chiariho syndrómu). Poukázanie na odlišnosti v detskom veku a dospelosti, akútnom a chronickom priebehu. Vysvetlenie nového pojmu - portálnej biliopatie pri extrahepatálnej obštrukcii portálnej vény, možnosti jej diagnostiky, klinický význam a liečba. Zdôraznenie aktívneho hľadania protrombotického stavu pri necirhotickej portálnej hypertenzii a jej manažment.
necirhotická portálna hypertenzia extrahepatálna obštrukcia portálnej vény Buddov-Chiariho syndróm rizikové faktory
Interná med. 2007; 7 (10): 511-515
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by