Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Necirhotická portálna hypertenzia – aktuálny konsenzus
Mária Szántová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2007
Zhrnutie súčasného európskeho a svetového konsenzu o definícii, epidemiológii, etiológii, diagnostike a liečbe necirhotickej portálnej hypertenzie (extrahepatálnej obštrukcie portálnej vény a Buddovho-Chiariho syndrómu). Poukázanie na odlišnosti v detskom veku a dospelosti, akútnom a chronickom priebehu. Vysvetlenie nového pojmu - portálnej biliopatie pri extrahepatálnej obštrukcii portálnej vény, možnosti jej diagnostiky, klinický význam a liečba. Zdôraznenie aktívneho hľadania protrombotického stavu pri necirhotickej portálnej hypertenzii a jej manažment.
necirhotická portálna hypertenzia extrahepatálna obštrukcia portálnej vény Buddov-Chiariho syndróm rizikové faktory
Interná med. 2007; 7 (10): 511-515
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by