Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Nefarmakologický prístup v liečbe obezity
Mária Belovičová, Liliana Belovičová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hovorí o celosvetovej epidémii obezity. Obezita výrazne zvyšuje chorobnosť
a úmrtnosť, zhoršuje kvalitu života a prináša závažné socioekonomické problémy. Najúčinnejšia liečba obezity sa javí
práve liečba nefarmakologická (diéta, pohybová aktivita, kognitívno-behaviorálna terapia, edukácia, resp. ich kombinácia).
Autori v článku prinášajú svoje skúsenosti z kúpeľnej liečby obezity.
obezita diéta pohybová aktivita kognitívno-behaviorálna terapia tranzientná elastografia kúpeľná liečba
Interná med. 2015; 15 (9): 405-408
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by