Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Nefarmakologický prístup v liečbe obezity
Mária Belovičová, Liliana Belovičová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hovorí o celosvetovej epidémii obezity. Obezita výrazne zvyšuje chorobnosť
a úmrtnosť, zhoršuje kvalitu života a prináša závažné socioekonomické problémy. Najúčinnejšia liečba obezity sa javí
práve liečba nefarmakologická (diéta, pohybová aktivita, kognitívno-behaviorálna terapia, edukácia, resp. ich kombinácia).
Autori v článku prinášajú svoje skúsenosti z kúpeľnej liečby obezity.
obezita diéta pohybová aktivita kognitívno-behaviorálna terapia tranzientná elastografia kúpeľná liečba
Interná med. 2015; 15 (9): 405-408
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by