Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Neinvazívna ventilácia pri chronickej respiračnej insuficiencii u pacientov s kyfoskoliózou
Petra Senajová, Ivana Trojová, Zuzana Štrbová, Radovan Tiško, Ružena Tkáčová, Pavol Joppa
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2017
Kyfoskolióza je charakterizovaná deformitou hrudníka so zníženou poddajnosťou hrudníkovej steny a narušenou mechanikou dýchania, vedúcou k závažnej reštrikčnej ventilačnej poruche a progresívnej hypoventilácii s rozvojom chronickej respiračnej insuficiencie. Neinvazívna ventilácia (NIV) v kombinácii s dlhodobou oxygenoterapiou predstavuje efektívnu liečebnú modalitu. Cieľom tejto retrospektívnej štúdie bolo vyhodnotiť efekt NIV u 13 žien s kyfoskoliózou (priemerný vek 50,4 ± 16,1 roka). U pacientok s kompenzovanou respiračnou insuficienciou (n = 10) došlo po liečbe NIV k poklesu parciálneho tlaku oxidu uhličitého v artériovej krvi (PaCO2): z 8,49 ± 1,96 kPa na 6,88 ± 0,57 kPa pred ukončením hospitalizácie a na 6,11 ± 0,68 kPa po roku. U pacientok s respiračnou acidózou (n = 3) došlo k poklesu PaCO2 z 9,66 ± 0,35 kPa na 7,31 ± 0,03 kPa a po roku na 6,96 ± 0,53 kPa. V oboch skupinách sme zároveň pozorovali pokles koncentrácie bikarbonátu; u pacientok s acidózou došlo k normalizácii pH. U pacientok s kyfoskoliózou bola NIV efektívnou liečebnou modalitou chronickej hyperkapnickej respiračnej insuficiencie.
kyfoskolióza respiračná insuficiencia hyperkapnia neinvazívna ventilácia
Interná med. 2017; 17 (7-8): 313-316
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by