Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Nekrotizujúca pankreatitída: Je v súčasnosti potrebná chirurgická intervencia?
Tomáš Bolek, Matej Samoš, Juraj Krivuš, Simona Horná, Peter Uhrík, Michal Demeter, Peter Bánovčin, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2020
Ťažká akútna pankreatitída je závažný stav, ktorý tvorí 10 % všetkých akútnych pankreatitíd a je asociovaná s vysokou mortalitou.,Walled of Pancreatic Necrosis“ alebo ohraničené nekrózy pankreasu“ (WOPN) vznikajú po 4 týždňoch od nástupu akútnej pankreatitídy. Indikáciou na drenáž WOPN je infekcia, útlak susedných orgánov, rapídne zväčšenie WOPN alebo zhoršenie bolestí. Ťažká akútna pankreatitída s WOPN bývala v minulosti tradične riešená laparoskopickou operáciou, eventuálne laparotomicky, ale s relatívne vysokým výskytom pooperačných komplikácií (19 – 92 %). Európska spoločnosť pre gastrointestinálnu endoskopiu (ESGE) odporúča ako metódu voľby u pacientov s WOPN endoskopickú transgastrickú nekrozektómiu na vyčistenie nekrózy. V súčasnosti nie sú jednoznačné dáta na zhodnotenie najlepšieho prístupu do nekrotickej dutiny WOPN. V našej kazuistike vám predstavíme prípad 42-ročnej pacientky bez interného predchorobia, prijatej na I. internú kliniku UNM pre ťažkú akútnu biliárnu nekrotizujúcu pankreatitídu s retrogastrickou WOPN, riešenou endoskopickou nekrozektómiou pre progredujúcu WOPN so známkami infekcie.

Necrotizing pancreatitis: Is surgical intervention currently needed?
Acute severe pancreatitisis a clinically serious condition, that accounts about 10% of all acute pancreatitis and is associated with relatively high mortality.,Walled of Pancreatic Necrosis“ can be developed 4 weeks after the episode of acute pancreatitis. Today, the indications for treatment of WOPN is the infection of WOPN, organ supression, rapid increase size of WOPN or agrravated pain. Surgical intervention had been the mainstay of treatment for WOPN, however there were relatively high incidence of postoperative complitations (19-92%). The European Society for Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) recommends endoscopic transgastric necrosectomy as a method of choice in patients with WOPN. Nowadays, there are no clear data about the best Access to the necrotic cavity of WOPN. In our case report we will present a case of a 42-year-old female patient without internal precursion admitted to the 1st Internal Department for acute severe biliary pancreatitis with retrogastric WOPN, solved by endoscopic necrosectomy for progressive WOPN with signs of infection.
Keywords: necrotizing pancreatitis, WOPN
nekrotizujúca pankreatitída WOPN
Interná med. 2020; 20 (9): 379-383
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by