Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Nekróza kože indukovaná warfarínom
Alica Slobodová, Marcela Danková, Veronika Pokorná, Peter Švarc, Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Kožná nekróza indukovaná warfarínom (WISN) je závažná komplikácia orálnej antikoagulačnej liečby ohrozujúca život.
Práca sa zameriava na prípad 31-ročnej pacientky, ktorá bola liečená pre hĺbkovú žilovú trombózu a pľúcnu embóliu.
Niekoľko dní po začatí súčasnej liečby warfarínom a nízkomolekulovým heparínom sa vyvinula nekróza kože. Patogenéza
WISN nie je dostatočne objasnená, predpokladá sa nerovnováha prokoagulačných a antikoagulačných faktorov
v úvode liečby kumarínovými preparátmi. Anamnéza a kožná distribúcia v spojení s histologickým obrazom pomáha
rozlíšiť kumarínovú nekrózu od iných stavov. Cieľom práce je priblížiť túto zriedkavú komplikáciu, poukázať na klinický
priebeh, lokálnu manifestáciu, histologický obraz, zmeny v laboratórnych ukazovateľoch, možnosti liečby a prevencie.
Zistené údaje by mohli byť prínosom pri ďalšom manažmente pacientov s kožnou nekrózou indukovanou warfarínom,
ktorí vyžadujú doživotnú antikoagulačnú liečbu.
kožná nekróza antikagulačná liečba warfarín
Interná med. 2015; 15 (9): 419-422
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by