Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Nekróza kože indukovaná warfarínom
Alica Slobodová, Marcela Danková, Veronika Pokorná, Peter Švarc, Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Kožná nekróza indukovaná warfarínom (WISN) je závažná komplikácia orálnej antikoagulačnej liečby ohrozujúca život.
Práca sa zameriava na prípad 31-ročnej pacientky, ktorá bola liečená pre hĺbkovú žilovú trombózu a pľúcnu embóliu.
Niekoľko dní po začatí súčasnej liečby warfarínom a nízkomolekulovým heparínom sa vyvinula nekróza kože. Patogenéza
WISN nie je dostatočne objasnená, predpokladá sa nerovnováha prokoagulačných a antikoagulačných faktorov
v úvode liečby kumarínovými preparátmi. Anamnéza a kožná distribúcia v spojení s histologickým obrazom pomáha
rozlíšiť kumarínovú nekrózu od iných stavov. Cieľom práce je priblížiť túto zriedkavú komplikáciu, poukázať na klinický
priebeh, lokálnu manifestáciu, histologický obraz, zmeny v laboratórnych ukazovateľoch, možnosti liečby a prevencie.
Zistené údaje by mohli byť prínosom pri ďalšom manažmente pacientov s kožnou nekrózou indukovanou warfarínom,
ktorí vyžadujú doživotnú antikoagulačnú liečbu.
kožná nekróza antikagulačná liečba warfarín
Interná med. 2015; 15 (9): 419-422
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by