Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Neoadjuvantná a adjuvantná chemoterapia karcinómov močového mechúra infiltrujúcich svalovinu v kontexte medziodborovej spolupráce
Patrik Palacka, Jana Obertová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Karcinóm močového mechúra predstavuje najčastejšie zhubné ochorenie uropoetického systému s pomaly vzrastajúcou incidenciou. Prínos neoadjuvantnej a/alebo adjuvantnej chemoterapie u pacientov s karcinómami močového mechúra infiltrujúcimi svalovinu je stále predmetom diskusie. Cieľom prehľadového článku je analyzovať publikované štúdie a formulovať odporúčania do klinickej praxe. Na základe dostupných údajov je v súčasnosti u každého chorého s karcinómom močového mechúra infiltrujúcim svalovinu, s plánovanou cystektómiou odporúčaná neoadjuvantná chemoterapia na báze cisplatiny (ak neexistuje kontraindikácia) vzhľadom na zlepšenie celkového prežívania. Rovnako by mala byť ponúknutá možnosť adjuvantnej systémovej liečby pacientom, ktorí sú po cystektómii pre T3-T4 karcinóm močového mechúra a/alebo mali pozitívne lymfatické uzliny. Zodpovedanie otázky optimálnej sekvencie neoadjuvantná/adjuvantná chemoterapia a chirurgický výkon sa očakáva od ďalších štúdií.
karcinóm močového mechúra infiltrujúci svalovinu neoadjuvantná chemoterapia adjuvantná liečba cisplatina, odporúčania
Klin. urol. 2010; 6 (3): 121-123
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by