Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Nesteroidové antiflogistiká – organotoxicita a klinicky významné interakcie
Ján Rajec, Milan Kriška, Roman Hudec, Adriana Bublová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2007
Nesteroidové antiflogistiká (NSA) sa už dlho využívajú pre svoje pestré farmakologické účinky v symptomatickej terapii viacerých ochorení. Vysoká spotreba NSA je naviac umocnená voľnopredajnosťou viacerých liečiv. Rizikom používania patria medzi prvých 5 skupín liečiv. Najmä dlhodobá liečba NSA však môže prinášať riziko závažných nežiaducich účinkov (NÚ) z rôznych orgánových systémov. Okrem dobre známej toxicity sa stále viac diskutuje o potenciálnej kardiotoxicite NSA. Relatívne časté interakcie NSA môžu mať pre pacienta taktiež závažné dôsledky. Posledne sa potvrdila klinická významnosť interakcie ibuprofénu s kyselinou acetylsalicylovou (KAS) podávanou v kardiovaskulárnej prevencii. Pri súčasnom trende agresívnej farmakoterapie a častej polyfarmácii je otázka racionálneho používania NSA najmä u starších polymorbídnych pacientov vysoko aktuálna.
nesteroidové antiflogistiká toxicita interakcie prevencia
Interná med. 2007; 7 (10): 541-545
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by