Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Neurokardiogénna (vazovagálna) synkopa – diagnóza spojená s omylmi
Branislav Kollár, Peter Mikeš, Ľuboš Urban
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2008
Synkopa nie je ochorenie „sui generis“, ale tranzientný symptóm, ktorého príčiny môžu byť benígne, ale aj život ohrozujúce. Definovaná je ako náhla, krátkodobá strata vedomia spojená so stratou posturálneho tonusu, ktorá je podmienená poruchou perfúzie mozgu. Neurokardiogénna synkopa (NKS) je sprostredkovaná neurogénne. V typických prípadoch osoby s touto poruchou nemajú štrukturálne ochorenie srdca ani poruchu srdcového rytmu, interiktálne majú normálne hodnoty krvného tlaku a frekvencie akcie srdca. Porucha autonómnej regulácie je obvykle klinicky inaparentná, ale spoľahlivo odhaliteľná pomocou head-up tilt testu (HUT-testu), ktorý imituje reakciu organizmu na ortostatický stres. Na zložitosť a úskalia správnej diagnostiky NKS poukazujú autori na vlastnom súbore 50 pacientov.
neurokardiogénna (vazovagálna) synkopa head-up tilt test interiktálne EEG
Neurológia 2008; 3 (3): 155-160
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by