Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Neurológia 1/2020
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Genetické a biochemické aspekty patogenézy transtyretínovej amyloidózy
Ján Chandoga
Hereditárna amyloidná transtyretínová polyneuropatia: klinické formy, diagnostika a liečba
Peter Špalek
Duchennova muskulárna dystrofia – diagnostika a štuktúra molekulárnogenetických patológií na Slovensku
Robert Petrovič, Mária Fischerová, Ján Chandoga
Léčba Duchennovy svalové dystrofie
Lenka Juříková, Pavlína Danhofer, Štefánia Aulická
Neurokardiologické poruchy pri Parkinsonovej chorobe
Jana Ballová, Egon Kurča, Milan Grofik, Lucia Babálová, Róbert Ružinák
Pumpové systémy v liečbe Parkinsonovej choroby
Simona Stanková, Michal Minár
Neurologické aspekty infekcie Covid-19
Jana Ballová, Egon Kurča, Róbert Ružinák, Lucia Babálová
Súčasné možnosti liečby vysokoaktívnej a bežnej sclerosis multiplex na Slovensku
Ema Kantorová
KAZUISTIKY
Vrodená CMV infekcia a pontocerebelárna hypoplázia (kazuistika)
Alica Valachová, Lenka Juráčková, Pavol Šimurka, František Horn, Jana Vlčeková, Miroslava Ďuranová
RÔZNE
Správa o činnosti centra pre neuromuskulárne ochorenia za r. 2019
Peter Špalek
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Neurológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by