Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Neurológia 2/2007
Prehľadové práce
Polymyozitída – patogenéza, diagnostika a liečba
Peter Špalek
Ischemická cievna mozgová príhoda – závažný medicínsky problém
František Cibulčík
Národný cerebrovaskulárny program. ii. liečba ii. časť
Miroslav Brozman
Možnosti medikamentóznej liečby pokročilej formy parkinsonovej choroby prehľad literatúry a kazuistika
Miroslav Mako, Georgi Krastev
Pôvodné práce
Dlhodobé sledovanie pacientov so sclerosis multiplex po liečbe transplantáciou autológnych kmeňových krvotvorných buniek
Eleonóra Klímová, Ján Rosocha, Štefan Raffač, Elena Tóthová
Kazuistiky
Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního x chromozomu (fxtas)
Petra Bártová, Eva Šilhánová, Pavlína Plevová, David Školoudík, Michal Bar
Recidivujúce respiračné infekty s respiračnou insuficienciou podmienené kongenitálnym myastenickým syndrómom v dôsledku homozygotnej mutácie ε1267delg v chrne géne
Miriam Kolníková, Pavol Sýkora, Katarína Balažovjechová, Pavel Seeman
Interdisciplinárne okienko
úloha magnetickej rezonancie (mr) v diagnostike ochorení centrálneho nervového systému (cns)
Peter Bořuta, Vladimír Neuschl, Andrea Glézlová, Patrícia Jánska
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu NEUROLÓGIA č. 2/2007 podporili firmy: AMIREX, BIOGEN IDEC, DESITIN, GEDEON RICHTER, HARTMAN, LUNDBECK, NOVARTIS, SANOFI AVENTIS, SIEMENS, UCB, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Neurológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by