Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Neurológia 2/2008
Prehľadové práce
Autizmus – etiopatogenéza, klinické obrazy, liečba
Miroslav Murgaš
Myozitída s inkluzívnymi telieskami – patogenéza, klinický obraz, diagnostické kritéria a liečba
Peter Špalek
Možnosti využití transkraniální sonografie u extrapyramidových onemocnění
Petra Bártová, David Školoudík
Farmakologická léčba nadměrné denní spavosti u neurologických nemocí
Karel Šonka
Pôvodné práce
Chirurgická liečba spontánnych krvácaní mozgu
Mário Rattaj, Juraj Mišovič, Pavol Moják, Ondrej Šedivý
Léčba statiny a periferní nervové komplikace: výsledky prospektivního klinického a neurofyziologického sledování
Pavel Otruba, Petr Kaňovský
Súčasná situácia v diagnostike creutzfeldtovej-jakobovej choroby na slovensku: vyskytol sa aj nový variant cjch?
Eva Mitrová
Interdisciplinárne okienko
Komparácia hodnotenia reči pacientov s dyzartriou pomocou experimentálnej slovenskej verzie testu 3f
Zsolt Cséfalvay, Veronika Ďuriková
Odborné odporúčania (guidelines)
Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky – doporučení european stroke organisation (eso) 2008 – zestručněná česká verze
Roman Herzig, David Školoudík, Daniel Šaňák
Rôzne
Nákladová efektivita a problematika qaly
Róbert Babeľa, Tomáš Tesař
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu NEUROLÓGIA č. 2/2008 podporili firmy: BAYER SCHERING, BIOGEN IDEC, GENZYME, LUNDBECK, MERCK SERONO, PFIZER, SANOFI AVENTIS, VALEANT, ZOLS.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Neurológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by