Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Neurológia 2/2019
Pôvodné práce
Facio-skapulo-humerálna svalová dystrofia (FSHD) – etiopatogenéza, diagnostika, súbor pacientov v SR
Ivan Martinka, Peter Špalek, Lenka Fajkusová
Optická neuritída pri sclerosis multiplex a neuromyelitis optica/neuromyelitis optica spektrum ochorení
Terézia Mazúrová, Ema Kantorová, Egon Kurča, Štefan Sivák
Prehľadové práce
Možnosti léčebného ovlivnění nemocných s roztroušenou sklerózou na škále imunomodulace/imunosuprese
Jan Krejsek
Magnetická rezonancia a jej význam pre diagnostiku sclerosis multiplex (SM)
Marek Tarčák, Veronika Vajdová
NEPAD ako cieľ liečby sclerosis multiplex
Slavomíra Kováčová
Etiológia a patofyziológia degeneratívneho ochorenia krčnej chrbtice
René Opšenák, Pavol Snopko, Martin Hanko, Kristián Varga, Tomáš Fejerčák, Radoslav Hanzel, Mária Masaryková, Branislav Kolarovszki
Klinický výsledek u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených mechanickou trombektomií: Co můžeme ovlivnit v akutní fázi léčby?
David Černík, Filip Cihlář, Daniel Šaňák
Pohybová aktivita u pacientov s neuromuskulárnym ochorením
Daniela Botiková, Stanislav Voháňka
Kazuistika
MMN a MADSAM – kontinuum jedného ochorenia (kazuistika)
Ladislav Gurčík, Peter Špalek, František Cibulčík
Rôzne
Správa z odborného podujatia „Neurologický deň – autoimunitné polyneuropatie a liečiteľné geneticky podmienené neuromuskulárne ochorenia“ Rimavská Sobota, 16. máj 2019.
Peter Špalek, Erika Zacharová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Neurológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by