Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Neurológia 3/2013
Prehľadové práce
Neurobehaviorálne aspekty sclerosis multiplex
Darina Petrleničová, Ľubica Procházková
Koeficient energetické bilance jako užitečný pomocník v likvorové diagnostice zánětlivých postižení centrálníhonervového systému
Petr Kelbich1,2,6,9, Aleš Hejčl3,7,8,10, Jan Procházka4, Peter Čuchran5, Eva Hanuljaková2,9,12, Jitka Peruthová1,9,11, Martina Koudelková9
Poruchy kontroly impulzov pri parkinsonovej chorobe
Ján Necpál
Genetické aspekty konvenčných rizikových faktorov cievnych mozgových príhod: dyslipidémie
Stanislav Šutovský1, Pavol Šiška1, Branislav Kollár1, Pavol Šiarnik1, Martina Kováčová2, Peter Turčáni1
Význam genetiky v oblasti cievnych mozgových príhod, genetické princípy a techniky
Stanislav Šutovský1, Róbert Petrovič2, Pavol Šiarnik1, Branislav Kollár1, Adriana Reptová3, Peter Turčáni1
Predikcia vaskulárneho rizika – od dotazníkov k stanoveniu subklinickej aterosklerózy
Pavel Šiarnik, Helena Wágnerová, Zuzana Čarnická, Lucia Krížová, Stanislav Šutovský, Branislav Kollár, Peter Turčáni
Pompeho choroba (glykogenóza ii. typu) – patogenéza,klinický obraz a aktuálne trendy v diagnostike a liečbe
Peter Špalek
Kazuistiky
Spinálny epidurálny absces v cerviko-thorako-lumbálnej oblasti – kazuistika
Monika Virágová1, Zuzana Dean1, Marta Miklošková1, Dáša Viszlayová1, Mária Göböová2, Tibor Göbö1, Gabriel Hajaš1, Eva Gregorovičová1, Branislav Veselý1, Andrea Petrovičová1
Rôzne
Správa z neurovaskulárneho kongresu 2013 a 41. slovenského a českého cerebrovaskulárneho sympózia
Miroslav Brozman
Správa o činnosti sekcie pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2013 a informácie o plánovaných aktivitách v roku 2014
Peter Špalek
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu NEUROLÓGIA č. 3/2013 podporili firmy: BIOGEN IDEC, GENZYME A SANOFI COMPANY, LUNDBECK, MERCK, S&T, TEVA
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Neurológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by