Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Neurológia 3/2018
Editoriál
20 rokov intravenóznej trombolýzy mozgových infarktov na Slovensku – ako sme začali, kde sme teraz a kam smerujeme
Miroslav Brozman
Prehľadové práce
Kognitívne poruchy pri sclerosis multiplex
Ján Grossmann, Ema Kantorová, Jozef Michalik, Štefan Sivák, Slavomíra Kováčová, Egon Kurča
Tranzientná globálna amnézia
Alžbeta Hlucháňová, Pavol Kučera, Vladimír Sodoma
Kazuistiky
Autoimunitná tyreoiditída, polymyozitída, perikarditída a tymóm koexistujúce s myotonickou dystrofiou typu 1 – kazuistika
Ivan Martinka, Peter Špalek, Iveta Mečiarová, Martin Lučenič, Ján Radvánszky, Andrea Hergottová, Eva Akubžanová
Sclerosis multiplex a schizofrénia – kazuistika
Eleonóra Klímová, Anna Cvengrošová, Kvetoslav Moravčík, Monika Daňová
Kladribín v liečbe sclerosis multiplex a vlasatobunkovej leukémie – kazuistika
František Jurčaga, Martin Mistrík, Daša Marecová, Zuzana Hudecová
Ultrasound examination of the pupil suggestive for carotid dissection
Filippo Farina, Cornelia Brunne, Stephan J. Schreiber, Anna Palmieri, Walter Struhal, Claudio Baracchini, Milan R. Vosko
Aktuality
Projekt vyhľadávania pacientov s transtyretínovou amyloidnou polyneuropatiou v SR
Peter Špalek, Ján Chandoga
Rôzne
Správa z odborného sympózia „Projekty vyhľadávania liečiteľných polyneuropatií”, „Familiárna amyloidná polyneuropatia” a „V. Pompeho deň”, Kremnica 7.– 8. 6. 2018
Peter Špalek
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Neurológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by