Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Neurotelové malígne nádory močového mechúra
Róbert Dušenka, Svetlana Dušenková, Boris Eliáš, Pavol Slávik, Ján Švihra st., Ján Ľupták, Ján Kliment st.
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Úvod a cieľ: Neurotelové zhubné nádory močového mechúra sú zriedkavé, predstavujú menej ako 5 % všetkých nádorov močového mechúra. Cieľom práce je uviesť výsledky s diagnostikou a liečbou týchto nádorov.
Materiál a metódy: Retrospektívne sme analyzovali pacientov s diagnostikovaným neurotelovým nádorom močového mechúra v období posledných piatich rokov. Neurotelový nádor bol diagnostikovaný u 9 pacientov s priemerným vekom 67,5 roka (rozsah 52 – 86 rokov), z nich boli 7 muži a 2 ženy. Makroskopická hematúria bola najčastejším klinickým prejavom ochorenia. Neurotelové nádory sa diagnostikovali z bioptického materiálu získaného transuretrálnou resekciou. U 4 pacientov bol diagnostikovaný adenkarcinóm, pričom v 3 prípadoch išlo o urachálny subtyp karcinómu, v 1 prípade išlo o adenokarcinóm vychádzajúci z laterodorzálnej steny močového mechúra, malobunkový karcinóm bol diagnostikovaný u 3 pacientov a u 2 leomyosarkóm. Radikálna cystektómia sa vykonala u 6 pacientov a parciálna resekcia močového mechúra u 3 pacientov s urachálnym karcinómom. Z 9 pacientov prežívajú 5 pacienti, z nich 2 pacienti s urachálnym adenokarcinómom prežívajú 12 a 5 mesiacov, s neurachálnym adenokarcinómom 1 mesiac, s malobunkovým karcinómom 25 mesiacov a s leiomyosarkómom 32 mesiacov. Na progresiu ochorenia exitovali 2 pacienti s malobunkovým karcinómom 9 a 1 mesiac od operácie, 1 pacient s urachálnym adenokarcinómom po 10 mesiacoch a 1 pacient s leiomyosarkómom 1 mesiac od operácie.
Záver: Radikálna chirurgická liečba cystektómiou alebo parciálnou resekciou močového mechúra u pacientov s urachálnym adenokarcinómom je základná liečba neurotelových nádorov močového mechúra. Úloha adjuvantnej alebo neoadjuvantnej liečby nie je jednoznačne definovaná.
nádor močového mechúra neurotelové malígne nádory cystektómia adjuvantná liečba
Klin urol 2017; 13 (1): 26 – 30
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by