Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nežiaduce reakcie po intravaskulárnom podaní jódovej kontrastnej látky
Mária Rašiová, Martin Koščo, Matej Moščovič, Janka Grofčíková, Ľudmila Farkašová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2021
Rozšírenie angiografického a CT-angiografického vyšetrenia vyžaduje znalosť nežiadúcich reakcií organizmu vznikajúcich následkom používania týchto metodík. Hoci s používaním nízko- a izoosmolálnych kontrastných látok došlo v porovnaní s vysokoosmolálnymi kontrastnými látkami k poklesu výskytu nežiaducich udalostí, ich artériové a venózne podanie môže byť spojené s akútnymi alebo oneskorenými komplikáciami. K najzávažnejším akútnym nežiaducim udalostiam patrí anafylaktická reakcia. V praxi sa pomerne často vyskytuje postkontrastné akútne poškodenie obličiek, naopak, hyper- a hypotyreóza patria k menej častým komplikáciám. Poznanie nežiaducich reakcií umožňuje vykonať preventívne opatrenia minimalizujúce ich vznik a pri výskyte ich adekvátnu liečbu.

Iodinated contrast media and their adverse reactions
The extension of angiographic and CT-angiographic examination in diagnostic and therapeutic processes requires recognition of the adverse reactions associated with the use of these methods. Although the incidence of adverse events has decreased with the use of low- and iso-osmolar contrast agents compared to high-osmolar contrast agents, their arterial and venous administration may be associated with acute or delayed complications. Anaphylactic reaction is one of the most serious acute adverse events. Postcontrast acute renal injury is relatively common in practice and hyper- and hypothyroidism belong to less common complications. Knowledge of adverse reactions allows the implementation of preventive measures that minimize their occurrence and adequate treatment, if they occur.
Keywords: contrast agent, anaphylaxis, postcontrast acute kidney injury, hyperthyroidism


kontrastná látka anafylaxia postkontrastné akútne poškodenie obličiek hypertyreóza
Interná med. 2021; 21 (5): 205-209
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by