Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Nezvyčajná príčina fulminantnej fatálnej formy akútnej myokarditídy
Pavol Brunclík, Andrea Jašková, František Ondriáš, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Autori v práci popisujú prípad nezvyčajnej fulminantnej formy akútnej myokarditídy s fatálnym priebehom u 22-ročného muža s anamnézou hepatitídy C liečenej interferónom. Pacient bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti interného oddelenia s približne 15 hodinovou anamnézou nešpecifických ťažkostí, v kardiogénnom šoku, s rýchlou progresiou ochorenia, ktoré po necelých 6 hodinách hospitalizácie končí smrťou. Podľa klinického priebehu, výsledkov pomocných vyšetrení bol vyslovený predpoklad existencie akútnej myokarditídy. Etiopatogeneticky sa na jej vzniku pravdepodobne podieľal interferón svojím kardiotoxickým účinkom. Klinický záver bol potvrdený patologicko-anatomickým nálezom a histopatologickým vyšetrením.
hepatitída C interferón myokarditída srdcové zlyhanie
Interná med. 2006; 6 (2): 108-111
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by