Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
Nezvyčajný prípad ascitu – pseudo-Meigsov syndróm
A. Masárová, P. Kaščák, M. Paškala
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
V práci opisujeme zriedkavý prípad výskytu pseudo-Meigsovho syndrómu spôsobeného
benígnym leiomyómom. 48-ročná pacientka s anamnézou nárastu brucha a nálezom
tumoru malej panvy bola hospitalizovaná na klinike s tenzným ascitom. CA
125 bolo 504 kIU/l. CT vyšetrenie suponovalo na pokročilý malígny proces vychádzajúci
z ovária. Chirurgický výkon odhalil početné benígne leiomyómy uteru bez nálezu
malígneho ochorenia. Pooperačný priebeh bol nekomplikovaný.
Ascites leiomyóm pseudo-Meigsov syndróm
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 222 – 224
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by