Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Niektoré psychosociálne aspekty surogátneho materstva
K. Jandová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Článok sa zaoberá psychosociálnymi aspektami asistovanej reprodukcie so zameraním na problematiku surogácie, ktorá je pravdepodobne najstarším a zároveň najkontroverznejším spôsobom asistovanej reprodukcie. Zameriava sa na etickú dilemu surogátneho materstva, pričom podrobne analyzuje triádu surogátneho materstva, surogátnu matku, objednávajúci pár a objednané dieťa. V odporúčaniach pre prax surogácie sa poukazuje na odborné poradenstvo.

SOME PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF SURROGATE MOTHERHOOD
The paper deals with psychosocial aspects of assisted reproduction focussed on the issue of surrogacy, which is likely the oldest and most controversial way of assisted reproduction. It focuses on the ethical dilemma of surrogate maternity and in detail analyses the triad of surrogate maternity, surrogate mother, an ordering couple and ordered child. In the recommendations for the practice it points to professional counselling.
Keywords: surrogate motherhood, surrogate triad, attachment, psychosocial aspects
surogátne materstvo surogátna triáda vzťahová väzba psychosociálne aspekty
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 36 – 41
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by