Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
nízkomolekulové heparíny v tehotnosti, počas pôrodu a v šestonedelí
M. HRTÁNKOVÁ1, K. BIRINGER1, K. LADIVEROVÁ1, P. KASAJOVÁ1, Z. LAUČEKOVÁ1, A. GONDOVÁ1, J. SOKOL2, J. DANKO1
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2015
Hlavným použitím nízkomolekulových heparínov v antepartálnom, peripartálnom
a postpartálnom období je profylaxia a liečba venózneho trombembolizmu, ktorý
stále predstavuje významný faktor maternálnej morbidity a mortality. Práca uvádza
prehľad poznatkov a odporúčaných postupov v manažmente prevencie pľúcnej
embólie. Okrajovo sa dotýka aj možnosti použitia nízkomolekulárnych heparínov
u žien s protetickou srdcovou chlopňou a u žien s opakovanými potratmi.
venózny LMWH, trombembolizmus trombofília protetická srdcová chlopňa habituálne potrácanie
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 181 – 184
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by