Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Noktúria predstavuje nezávislý rizikový faktor pre kardiovaskulárnu mortalitu
Andrej Dukát, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2018
Noktúria predstavuje komplexný a multifaktoriálny klinický stav, ktorý ovplyvňuje všetky funkcie u daného pacienta. Epidemiologické sledovania preukázali významnú asociáciu noktúrie s kardiovaskulárnou mortalitou. Vzhľadom na to, že stále zostáva často nerozpoznaná, predstavuje zdravotný i socioekonomický problém v súčasnej klinickej praxi.
Nocturia represents an independent risk factor for cardiovascular mortality
Nocturia represents complex and multifactorial clinical status, influencing all the functions of the diseased patient. Epidemiologic studies consistently showed the significant association of nocturia with cardiovascular mortality. As this is often unrecognized, represents the medical, as well as socioeconomical problem in the current clinical practice.
Keywords: cardiovascular diseases, mortality, nocturia
srdcovo-cievne ochorenia mortalita noktúria
Interná med.2018; 18 (12): 524-526
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by