Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nová definícia a klasifikácia akútneho zlyhania obličiek
Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2007
Akútne zlyhanie obličiek (AZO) je definované ako rýchly, zvyčajne reverzibilný pokles glomerulovej filtrácie (GF), buď v obličkách s predchádzajúcimi normálnymi funkciami, alebo na podklade preexistujúcej obličkovej choroby. AZO je častou komplikáciou závažných chorobných stavov a preto sú veľké rozdiely v úmrtnosti pacientov v rozpätí 30 až 90 % v závislosti od rôznych populácií pacientov a použitých kritérií. Samotné AZO má okrem základnej choroby aj vlastný nezávislý vplyv na riziko úmrtia. Napriek mnohým novým poznatkom o patogenéze a liečbe AZO, zostavajú ešte viaceré nedoriešené, často protirečivé názory. To bol hlavný dôvod, prečo skupina expertov Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) po systematickom preštudovaní literatúry určila zoznam kľúčových otázok určených na hľadanie konsenzu v nasledovných oblastiach AZO: systém definície a klasifikácie, vhodná selekcia a definícia klinických a fyziologických výstupných ukazovateľov v štúdiách, experimentálne štúdie na zvieratách, postupy na určenie a dosiahnutie rovnováhy príjmu a výdaja tekutín, akútna dialýza(
Interná med. 2007; 7 (6): 332-333
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by