Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Odporúčania pre prax
Nová definícia a klasifikácia pľúcnej hypertenzie
Iveta Šimková, Monika Kaldarárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2010
Pľúcna hypertenzia (PH) je taký hemodynamický a patofyziologický stav, pri ktorom je hodnota stredného tlaku v pľúcnici ≥ 25 mmHg v pokoji meraná počas pravostrannej katetrizácie srdca. Ide vo všeobecnosti o závažné, progresívne prebiehajúce a problematicky liečiteľné ochorenie. Pre klasifikáciu, dlhodobý manažment a liečbu jednotlivých foriem PH je kľúčové poznanie faktorov rizikových pre vznik PH a poznanie patofyziologických mechanizmov v pľúcnej cirkulácii. Aktuálna klasifikácia PH zohľadňuje predovšetkým etiopatogenetické aspekty, ale aj klinické a terapeutické. Syndróm delí na 5 skupín tak, aby klinické jednotky v každej skupine mali podobnú patogenézu, histologický nález, klinický obraz a liečbu. Pestrá paleta chorôb asociovaných s výskytom PH vyžaduje multidisciplinárny prístup a primárne zachytenie je v rukách širokej odbornej verejnosti. Špecifiká diagnostiky a liečby však viažu manažment PH do expertných centier.
pľúcna hypertenzia definícia klasifikácia
Interná med. 2010; 10 (5): 271-277
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by