Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nová koncepcia diagnózy séronegatívnych spondyloartritíd
Emőke Šteňová, Martina Bakošová, Lenka Tarabčáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
Spondyloartritída (SpA) je zastrešujúci názov pre reumatické ochorenia asociované s pozitivitou antigénu HLA-B27 s podobnými klinickými a rádiologickými znakmi. Predstaviteľmi tejto skupiny sú ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída, reaktívna artritída, artritída asociovaná s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva a nediferencovaná spondyloartritída. Medzi hlavné príznaky SpA patrí prevažne asymetrická mono- alebo oligoartritída na dolných končatinách, sakroiliitída, spondylitída a daktylitída. Keďže ide o ochorenia s typickým začiatkom v mladom veku, oneskorenie stanovenia správnej diagnózy a liečby vedie k definitívnym štrukturálnym zmenám kostí a kĺbov, ktoré majú za následok zníženie kvality života u pacienta v produktívnom veku. Vývoj inhibítorov TNF-α umožnil efektívnu liečbu SpA, avšak táto terapia je najúčinnejšie v začiatočných štádiách ochorenia.
V klinickej praxi dlhodobo používané modifikované newyorské kritériá (1984) v diagnostike ankylozujúcej spondylitídy nemali dostatočnú silu na identifikáciu pacientov s iným typom SpA. Na odstránenie tohto nedostatku skupina expertov pri Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS, 2009) vyvinula klasifikačné kritériá, ktoré sú vhodné na vyhľadávanie pacientov s periférnou a axiálnou SpA aj v skorých štádiách ochorenia. Novú koncepciu klasifikácie SpA využíva aj klinická prax v terapeutickom
manažmente pacienta s dôrazom na ďalšie ochorenia asociované so spondyloartritídou.
spondyloartritída axiálne a periférne postihnutie inhibítor TNF-α komorbidity
Interná med. ; 15 (2): 65-68
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by