Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2021
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nová univerzálna definícia infarktu myokardu v klinickej praxi
Martin Studenčan
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2008
V uplynulých rokoch sme svedkami vývoja nových senzitívnejších a špecifickejších biomarkerov a taktiež precíznejších zobrazovacích metodík, ktoré umožňujú detekciu aj minimálneho objemu myokardiálnej nekrózy. Vzhľadom na aktuálnu klinickú prax, spoločenské a epidemiologické aspekty a taktiež požiadavky klinických štúdií, po niekoľkých rokoch sa opäť ukázalo nevyhnutné prehodnotiť poslednú definíciu infarktu myokardu publikovanú v roku 2000, ako konsenzus Európskej a Americkej kardiologickej spoločnosti (ESC/ACC). V roku 2007 sa dosiahol široký odborný konsenzus, pokiaľ ide o kritériá diagnostiky a klasifikáciu infarktu myokardu. Ich zavedenie do klinickej praxe umožní medzinárodnú jednotnosť a možnosť vzájomného porovnávania epidemiologických údajov aj s ohľadom na bližšie klinické súvislosti vzniku infarktu myokardu. Jednotný prístup bude prínosom aj vo vedeckom výskume a zabezpečí možnosť spoľahlivejšieho porovnávania vstupných a výstupných parametrov medzi klinickými štúdiami. Epidemiologické analýzy a medziročné trendy incidencie infarktu myokardu bude treba hodnotiť z aspektu očakávaného nárastu „malých“ infarktov spôsobeného širokým zavedením troponínu do jeho diagnostiky.
akútny infarkt myokardu univerzálna definícia kritériá diagnostiky typy infarktu
Kardiol. prax 2008; 6 (1): 51 - 54
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by