Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Nové antikoagulanciá
Anna Remková, Milan Remko
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
Hoci dostupné heparíny a antagonisty vitamínu K sú vysokoúčinné v prevencii a/alebo liečbe väčšiny trombotických ochorení, niektoré ich nevýhody viedli výskumníkov a klinikov k tomu, aby hľadali alternatívne prostriedky. Selektívne inhibítory špecifických koagulačných faktorov predstavujú novú skupinu antitrombotík, ktoré boli vyvinuté v snahe prekonať úskalia tradičných antikoagulancií. Doterajšie klinické štúdie poukazujú na to, že najsľubnejšie nové antikoagulanciá sú tie, ktoré selektívne pôsobia na faktor Xa a trombín. Sledujú sa v prevencii a liečbe vénového trombembolizmu, v prevencii mozgovej príhody u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení a v liečbe akútnych koronárnych syndrómov. Nové perorálne antikoagulanciá (rivaroxaban, dabigatran, apixaban), ktoré sa už zaviedli do klinickej praxe alebo sú v pokročilých fázach klinického skúšania, majú potenciál vyššej účinnosti a jednoduchšieho použitia než konvenčné lieky. Významne tak rozširujú naše armamentárium na prevenciu a liečbu artériového a vénového trombembolizmu.
heparín antagonisty vitamínu K inhibítory trombínu inhibítory faktora Xa
Interná med. 2010; 10 (1): 34-38
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by